Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
Νομική Σημείωση
Όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου της ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ (www.erlikon.gr)

Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλα τα σήματα, λογότυπα, η επωνυμία της εταιρίας, πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, έγγραφα, υποδείγματα κλπ αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ (εφεξής η εταιρία). Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιριών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Περιορισμός Ευθύνης
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν αποτελούν πλήρη ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία ούτε ως προς την εν γένει λειτουργία της. Για ακριβείς πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρίας που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με την εταιρία ώστε να λάβει αναλυτικές πληροφορίες.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τρόπο κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια.

Έγγραφα
Όλα τα έγγραφα τα οποία παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά αιτήσεις, πληροφορίες) εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση. Η εταιρεία δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Συνδέσεις προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους
Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών και σελίδων στα οποία μπορεί να οδηγηθείτε μέσω συνδέσεων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπλέον η σύνδεση με ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην εταιρία, δε συνεπάγεται ότι η εταιρία υποστηρίζει την ιστοσελίδα, ούτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 
Copyright © Erlikon 2022 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform