Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία
Ιστορική Αναδρομή
Επενδύσεις
Διαδικασία Παραγωγής
Παραγωγή Προϊόντων Συρματουργίας
Παραγωγή Προϊόντων Συγκόλλησης
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / Διαδικασία Παραγωγής / Παραγωγή Προϊόντων Συρματουργίας
Παραγωγή Προϊόντων Συρματουργίας
Η εγκατάσταση αποτελείται από:
1. Τμήμα Παραγωγής Συρμάτων (Συρματουργείο)
2. Τμήμα Επιψευδαργύρωσης Συρμάτων (Γαλβανιστήριο)
3. Τμήμα Παραγωγής Γαλβανισμένων Πλεγμάτων Περίφραξης

1. Τμήμα Παραγωγής Συρμάτων (Συρματουργείο)

Στις συρματουργικές μηχανές της εταιρίας γίνεται η παραγωγή συρμάτων διαφόρων διατομών με διαδοχικό υποβιβασμού μέσω μητρών - τυμπάνων (μικρή έλαση) από την αρχική διάμετρο της πρώτης ύλης (χονδρόσυρμα Φ5,5, Φ6,0, Φ7,0mm) έως την επιθυμητή τελική διάμετρο. Το τελικό προϊόν παράγεται σε μορφή είτε μπομπίνων (spools) των 950kg περίπου, είτε σε μορφή ρόλων (coils) των 450kg περίπου, τα οποία είτε πωλούνται στο εμπόριο, είτε χρησιμεύουν ως πρώτες ύλες σε περαιτέρω επεξεργασίες εντός του εργοστασίου:
  • ανοπτήονται σε κλιβάνους και πωλούνται ως μαλακά σύρματα στο εμπόριο

  • ευθυγραμμίζονται, κόβονται στα επιθυμητά μήκη και πωλούνται ως ευθύγραμμα στο εμπόριο

  • χρησιμοποιούνται ως α' ύλη στο Γαλβανιστήριο για την παραγωγή γαλβανισμένων συρμάτων
2. Τμήμα Επιψευδαργύρωσης Συρμάτων (Γαλβανιστήριο)

Τα σύρματα διαφόρων διατομών αφού παραχθούν στο συρματουργείο, χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή γαλβανισμένων συρμάτων στο Γαλβανιστήριο.

Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
α) Ανόπτηση σε κλίβανο, σε θερμοκρασία 800°C.
β) Επιφανειακό χημικό καθαρισμό.
γ) Προετοιμασία της επιφάνειας των συρμάτων για γαλβάνισμα.
δ) Γαλβάνισμα της επιφάνειας των συρμάτων, σε μπάνιο ψευδαργύρου.
ε) Τύλιγμα σε κουλούρες.
ζ) Δεματοποίηση κουλούρων.

Οι ρόλοι γαλβανισμένου σύρματος:
α) Διατίθενται προς πώληση στο εργοστάσιο.
β) Χρησιμοποιούνται από την ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ για την παραγωγή γαλβανισμένων πλεγμάτων περίφραξης.


3) Τμήμα Παραγωγής Γαλβανισμένων Πλεγμάτων ΠερίφραξηςΕίναι μία συνεχής γραμμή παραγωγής γαλβανισμένων πλεγμάτων σε φύλλα ή σε ρόλους. Με τη μέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης συγκολλούνται πολλά διαμήκη σύρματα με ένα εγκάρσιο σύρμα ταυτόχρονα ανά βήμα λειτουργίας της μηχανής.
Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα το οποίο παράγεται από το γαλβανιστήριο της ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ.
 
Copyright © Erlikon 2019 Created by Realize S.A. with Viva Services Platform