Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία
Ιστορική Αναδρομή
Επενδύσεις
Διαδικασία Παραγωγής
Παραγωγή Προϊόντων Συρματουργίας
Παραγωγή Προϊόντων Συγκόλλησης
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / Διαδικασία Παραγωγής / Παραγωγή Προϊόντων Συγκόλλησης
Παραγωγή Προϊόντων Συγκόλλησης
Η εγκατάσταση αποτελείται από:
1. Τμήμα Παραγωγής Συρμάτων (Συρματουργείο)
2. Τμήμα Παραγωγής Ηλεκτροδίων Συγκόλλησης
3. Τμήμα Παραγωγής Σύρματος Ημιαυτόματης Συγκόλλησης

1. Τμήμα Παραγωγής Συρμάτων (Συρματουργείο)

Στις συρματουργικές μηχανές της εταιρίας γίνεται η παραγωγή συρμάτων για παραγωγή
ηλεκτροδίων διαφόρων διατομών με διαδοχικό υποβιβασμό μέσω μητρών - τυμπάνων
(μικρή έλαση) από την αρχική διάμετρο της πρώτης ύλης (χονδρόσυρμα Φ5,5mm) έως
την επιθυμητή διάμετρο. Το σύρμα παράγεται σε μορφή μπομπίνων (spools) των 950kg περίπου, οι οποίες προωθούνται:
  • είτε στο τμήμα κοπής, και κόβονται σε ευθύγραμμα τεμάχια στο επιθυμητό μήκος που θα έχει το ηλεκτρόδιο συγκόλλησης

  • είτε στο τμήμα παραγωγής συρμάτων ημιαυτόματης συγκόλλησης, για περαιτέρω υποβιβασμό και επιχάλκωση.
2. Τμήμα Παραγωγής Ηλεκτροδίων Συγκόλλησης

Η παραγωγική διαδικασία έχει ως εξής:
Ευθυγράμμιση και κοπή σύρματος
Η πρώτη ύλη του σύρματος ηλεκτροδίων διέρχεται από το τμήμα των κοπτικών μηχανών όπου ευθυγραμμίζεται και κόβεται στα επιθυμητά μήκη από 300 έως 450 mm

Ξηρή Ανάμιξη
Οι λεπτόκοκκες ορυκτές ύλες και σιδηρομεταλλεύματα αναμιγνύονται σε ξηρά αναμικτήρια στις επιθυμητές αναλογίες και ομογενοποιούνται.

Υγρή Ανάμιξη Ορυκτών υλών
Το προϊόν της ξηρής ανάμιξης διοχετεύεται σε ειδικά αναμικτήρια, όπου προστίθεται σε υγρή μορφή και το συνδετικό υλικό: υδρύαλος (υδατικό διάλυμα πυριτίου, καλίου ή νατρίου). Το παραγόμενο μίγμα έχει μορφή πλαστικής μάζας η οποία θα αποτελέσει την επένδυση των ηλεκτροδίων.

Μπρικετοποίηση
Η μάζα οδηγείται σε πρέσες μπρικετών και συμπιέζεται σε κυλινδρικά τεμάχια προκαθορισμένων διαστάσεων.

Παραγωγή ηλεκτροδίων
Τα τεμάχια του σύρματος από τις κοπτικές μηχανές και οι μπρικέτες της επένδυσης τροφοδοτούν την πρέσα των ηλεκτροδίων όπου επιτυγχάνεται η επένδυση του σύρματος με το υλικό της μπρικέτας. Το παραγόμενο προϊόν αποτελεί το επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο συγκόλλησης.

Ξήρανση ηλεκτροδίων
Τα ηλεκτρόδια οδηγούνται σε ηλεκτρικούς φούρνους με θερμοκρασία μεταξύ 120°C και 400°C (ανάλογα με τον κάθε τύπο ηλεκτροδίου) όπου ξηραίνεται η επένδυσή τους.

Συσκευασία
Μετά την ξήρανση, τα ηλεκτρόδια μπαίνουν σε πακέτα τα οποία πλαστικοποιούνται εξωτερικά. Τα πακέτα τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια τα οποία κλείνουν με ελαστικό τσέρκι και το προϊόν είναι έτοιμο προς διάθεση.

3. Τμήμα Παραγωγής Συρμάτων Ημιαυτόματης Συγκόλλησης

Απαρτίζεται από
α) Υγρές συρματουργικές μηχανές παραγωγής συρμάτων ημιαυτόματης συγκόλλησης
β) Μπάνιο επιχάλκωσης συρμάτων
γ) Μηχανές παραγωγής μπομπίνων 15-18kg συρμάτων ημιαυτόματης συγκόλλησης
 
Copyright © Erlikon 2019 Created by Realize S.A. with Viva Services Platform