Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα Συρματουργίας
Προϊόντα Συγκόλλησης
Επενδεδυμένα Ηλεκτρόδια
Συμπαγή σύρματα & σκόνες συγκόλλησης
Παραγεμιστά σύρματα συγκόλλησης
Συμβουλές για τη συγκόλληση
Κανόνες ασφάλειας συγκολλήσεων
Σωστή εφαρμογή συγκολλήσεων
Συνιστώμενες μέθοδοι ξήρανσης ηλεκτροδίων
Ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης
Ελαττώματα συγκόλλησης – αιτίες & διόρθωση
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Προϊόντα Συγκόλλησης / Συμβουλές για τη συγκόλληση / Συνιστώμενες μέθοδοι ξήρανσης ηλεκτροδίων
Συνιστώμενες μέθοδοι ξήρανσης ηλεκτροδίων

Τα ηλεκτρόδια πρέπει να συγκολλούνται σε ξηρή κατάσταση.

Κατά κανόνα, δεν είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται η ξήρανση των ηλεκτροδίων που έχουν στην επένδυση τους οξείδιο σιδήρου, ρουτίλιο και κυτταρίνη για συγκολλήσεις μη κεκραμένων και ελαφρά κεκραμένων χαλύβων, με την προϋπόθεση ότι είναι ήδη αποθηκευμένα σε χώρους προστατευμένους από υγρασία και η συσκευασία τους δεν είναι κατεστραμμένη.

Εάν τα ηλεκτρόδια έχουν απορροφήσει πολύ υγρασία - γεγονός που φαίνεται από την άτυπη συμπεριφορά τους κατά την συγκόλληση, δηλ. πιτσίλισμα, σχηματισμός πόρων - τότε πρέπει να γίνεται επαναξήρανση τους για μια ώρα στους 110° C (110° C max.).

Βασικού τύπου ηλεκτρόδια για συγκόλληση μη κεκραμένων και ελαφρά κεκραμένων χαλύβων που βρίσκονται σε περιοχή ορίου ελαστικότητας κάτω από 360 N/mm2, γενικώς δε χρειάζονται επαναξήρανση, εφόσον το πλαστικό περιτύλιγμα της συσκευασίας δεν είναι κατεστραμμένο. Ηλεκτρόδια που έχουν απορροφήσει υγρασία πρέπει να επαναξηρανθούν για 2 ώρες στους 250-300° C.

Βασικά ηλεκτρόδια για συγκόλληση λεπτόκοκκων χαλύβων κατασκευών με όριο ελαστικότητας >355 N/mm2 και επίσης για χάλυβες κατασκευών με αντοχή σε ερπυσμό πρέπει πάντοτε να επαναξηραίνονται για 2 ώρες στους 300-350° C. Κατόπιν πρέπει να τοποθετούνται σε φούρνο ξήρανσης ή σε θερμαινόμενους κλιβάνους σε 120-150° C και να βγαίνουν μόνο πριν την συγκόλληση.

Υψηλά κεκραμένα ηλεκτρόδια πρέπει να επαναξηραίνονται εάν έχουν υγρανθεί από κάποιο άνοιγμα της συσκευασίας ή από δυσμενείς συνθήκες αποθήκευσης, διότι διαφορετικά υπάρχει μια τάση για σχηματισμό πόρων κατά την συγκόλληση. Η επαναξήρανση είναι 2 ώρες στους 300° C τόσο για τα υψηλά κεκραμένα ηλεκτρόδια τύπου ρουτιλίου όσο και για του βασικού τύπου.

Για τα ηλεκτρόδια ειδικών κατηγοριών, κυρίως αυτά που είναι για συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων, η επαναξήρανση γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο τον οποίο μπορούμε να σας υποδείξουμε κατά την προμήθεια των ηλεκτροδίων αυτών.

 
Copyright © Erlikon 2020 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform