Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα Συρματουργίας
Προϊόντα Συγκόλλησης
Επενδεδυμένα Ηλεκτρόδια
Συμπαγή σύρματα & σκόνες συγκόλλησης
Παραγεμιστά σύρματα συγκόλλησης
Συμβουλές για τη συγκόλληση
Κανόνες ασφάλειας συγκολλήσεων
Σωστή εφαρμογή συγκολλήσεων
Συνιστώμενες μέθοδοι ξήρανσης ηλεκτροδίων
Ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης
Ελαττώματα συγκόλλησης – αιτίες & διόρθωση
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Προϊόντα Συγκόλλησης / Συμβουλές για τη συγκόλληση / Ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης
Ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης

Όταν έχουμε συγκολλήσεις με ηλεκτρόδια, η σταθερότητα του τόξου εξαρτάται από τον ιονισμού του αέρα που είναι στο διάκενο μεταξύ της άκρης του ηλεκτροδίου και του μετάλλου βάσεως. Η ικανότητα ιονισμού, με τη σειρά της, έχει μεγάλη σχέση με την σύνθεση της επένδυσης του ηλεκτροδίου. Ορυκτές ύλες που περιέχουν κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο και ασβέστιο είναι γνωστό ότι ευνοούν τον ιονισμό.

Από την άλλη πλευρά, φθοριούχα συστατικά όπως φθοριούχο ασβέστιο (αργυραδάμας) ή κρυόλιθος, τα οποία υπάρχουν στις επενδύσεις όλων των βασικών ηλεκτροδίων, εμποδίζουν τον ιονισμό. Γι' αυτό, στην πλειονότητα των βασικών ηλεκτροδίων είναι δύσκολη η συγκόλληση με εναλλασσόμενο ρεύμα. Επίσης, στο συνεχές ρεύμα εμφανίζουν την τάση να προσκολλούνται στο αντικείμενο εργασίας κατά τη διάρκεια συγκόλλησης σε ειδικές θέσεις (π.χ. ανεβατό) με χαμηλή ένταση ρεύματος, κυρίως τα ηλεκτρόδια μικρών διαμέτρων. Είναι ακόμα πιθανό να συμβεί και διακοπή του τόξου.

Η δύσκολη αυτή συμπεριφορά των βασικών ηλεκτροδίων μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία, με την μεταφορά της θεωρητικής αντίληψης για την επίδραση των διαφόρων στοιχείων στον ιονισμό σε μια πρακτική εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή είναι η κατασκευή ηλεκτροδίων διπλής επένδυσης, όπου γίνεται συγκέντρωση όλου του φθοριούχου ασβεστίου στην εξωτερική επένδυση του ηλεκτροδίου. Καθώς το τόξο δημιουργείται μεταξύ της άκρης του ηλεκτροδίου και του αντικειμένου εργασίας και η εσωτερική επένδυση περιέχει μόνο εκείνα τα συστατικά που ευνοούν τον ιονισμό, η επίδραση των στοιχείων που δυσχεραίνουν τον ιονισμό περιορίζεται στο ελάχιστο.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται με τα ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης είναι :

1. Σταθερό τόξο όταν έχουμε συγκόλληση με ηλεκτρόδια βασικού τύπου.
2. Η ικανότητα να επιτυγχάνουμε συγκολλήσεις βασικών ηλεκτροδίων με τη χρησιμοποίηση εναλλασσομένου ρεύματος, ακόμη και με μετασχηματιστές με σχετικά χαμηλή τάση ανοικτού κυκλώματος.
3. Χάρη στο σταθερό τόξο είναι δυνατό να λαμβάνουμε σωστή διείσδυση ρίζας στην κατακόρυφη προς τα άνω θέση (ανεβατό) χωρίς κίνδυνο προσκόλλησης του ηλεκτροδίου πάνω στο αντικείμενο εργασίας.
4. Η διπλή επένδυση προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, όταν έχουμε συγκολλήσεις ηλεκτροδίων για ισχυρά κεκραμένους χάλυβες στην θέση ανεβατού.

Η συγκόλληση ανοξείδωτων ηλεκτροδίων στη θέση ανεβατού είναι ένα παρόμοιο πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να αυξήσουμε την ένταση του ρεύματος για να αποφύγουμε την προσκόλληση στο αντικείμενο εργασίας. Η ενέργεια μας αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας και, εξ' αιτίας της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας του μετάλλου βάσεως, ένα ανεξέλεγκτο ποσό θερμότητας συγκεντρώνεται στη ραφή συγκολλήσεως. Όλη η ζώνη συγκόλλησης κοκκινίζει και εμποδίζει τη στερεοποίηση του μετάλλου συγκολλήσεως, ενώ η βαρύτητα γίνεται αιτία διασκόρπισης του λιωμένου μετάλλου. Εάν χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης, η σταθερότητα του τόξου και η μειωμένη ένταση ρεύματος θα επιτρέψουν το σχηματισμό ραφής συγκόλλησης στην κατακόρυφη προς τα άνω θέση (ανεβατό).

 
Copyright © Erlikon 2020 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform