Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προϊόντα Συρματουργίας
Προϊόντα Συγκόλλησης
Επενδεδυμένα Ηλεκτρόδια
Συμπαγή σύρματα & σκόνες συγκόλλησης
Παραγεμιστά σύρματα συγκόλλησης
Συμβουλές για τη συγκόλληση
Κανόνες ασφάλειας συγκολλήσεων
Σωστή εφαρμογή συγκολλήσεων
Συνιστώμενες μέθοδοι ξήρανσης ηλεκτροδίων
Ηλεκτρόδια διπλής επένδυσης
Ελαττώματα συγκόλλησης – αιτίες & διόρθωση
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Προϊόντα Συγκόλλησης / Συμβουλές για τη συγκόλληση / Ελαττώματα συγκόλλησης – αιτίες & διόρθωση
Ελαττώματα συγκόλλησης - αιτίες & διόρθωση
Τα ελαττώματα σπάνια οφείλονται σε λάθος κατασκευής του ηλεκτροδίου.
Τα συνήθη ελαττώματα οφείλονται στους όρους και στο τρόπο εργασίας της συγκόλλησης.

Ελαττώματα τήξης

ΛΑΘΗΑΙΤΙΑΔΙΟΡΘΩΣΗ
Το τόξο σταματά, δεν αρχίζει εύκολαΥγρασία
Η αρχική τάση μικρή, ο μετασχηματισμός ακατάλληλος
Πτώση της τάσης στο δίκτυο
Μεταπτώσεις της τάσης τροφοδότησης
Ξήρανση του ηλεκτροδίου
Εξακρίβωση της πρωτογενούς ή της δευτερογενούς
τάσης του μετασχηματιστή
Εξακρίβωση της τάσης του δικτύου
Θέρμανση υπερβολικήΗ ένταση του ρεύματος υπερβολικήΜείωση του ρεύματος
Τήξη που σπινθηρίζει υπερβολικάΥγρασία
Η ένταση του ρεύματος υπερβολική
Το τόξο πολύ επίμηκες
Ξήρανση των ηλεκτροδίων
Μείωση του ρεύματος
Μείωση του μήκους του τόξου
Τήξη συρίζουσαΜαγνητικό φύσημα
Η ένταση του ρεύματος μικρή
Το μήκος του τόξου μικρό
Υγρασία
Βλέπε μαγνητικό φύσημα παρακάτω
Αύξηση του ρεύματος
Επιμήκυνση του τόξου
Ξήρανση των ηλεκτροδίων
Διόγκωση (κόλλησης)Υγρασία
Η διατήρηση του ηλεκτροδίου κακή
Ξήρανση των ηλεκτροδίων σύμφωνα με υποδείξεις
Σκουριά ενοχλητικήΗ ένταση ανεπαρκής
Το τόξο πολύ βραχύ
Κακή μεταχείριση του ηλεκτροδίου
Αύξηση του ρεύματος
Επιμήκυνση του τόξου
Μαγνητικό φύσημαΗ χρήση συνεχούς ρεύματοςΤο φύσημα ελαττώνεται:
- Με μόνωση του αντικειμένου από τη γη
- Με τοποθέτηση επιστροφής προς διεύθυνση φυσήματος
- Με διαίρεση της επιστροφής ρεύματος σε περισσότερα σημεία
- Με συγκόλληση προς τη διεύθυνση του φυσήματος

Ελαττώματα ραφής

ΛΑΘΗΑΙΤΙΑΔΙΟΡΘΩΣΗ
Κόλλημα (σκάλωμα)Η ένταση μικρή
Η πρόοδος ηλεκτροδίου πολύ γρήγορη
Ταλάντευση γρήγορη
Κακή προετοιμασία αντικειμένου
Αύξηση του ρεύματος
Επιτάχυνση της ταλάντευσης
Σταμάτημα σε κάθε άκρο της ταλάντευσης
ΡωγμέςΑκατάλληλο το ηλεκτρόδιο
Η ένταση πολύ υψηλή
Η πρόοδος γρήγορη
Κακή προετοιμασία αντικειμένου
Το αντικείμενο πολύ ακάθαρτο
Αντικείμενο πολύ παχύ ή πολύ ψυχρό
Συγκόλληση πολύ ασθενής ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου
Αλλαγή τύπου ή διαμέτρου ηλεκτροδίου
Ελάττωση ρεύματος
Πρόοδος βραδύτερη
Τροποποίηση σειράς ή τρόπου συγκόλλησης
Καθάρισμα αντικειμένου
Προθέρμανση του αντικειμένου
Τροποποίηση της μεθόδου ή εκτελέσεως της συγκόλλησης
Η ραφή να γίνει παχύτερη
ΕγκλείσματαΗ διάμετρος του ηλεκτροδίου όχι ανάλογη με το πάχος
Ηλεκτρόδια ακατάλληλο για το είδος εργασίας:
Η ένταση μικρή

Κακή προετοιμασία του αντικειμένου
Πρόοδος πολύ αργή
Κακός καθαρισμός της ραφής
Αλλαγή των ηλεκτροδίων με λεπτότερα
Αλλαγή του τύπου των ηλεκτροδίων
Αύξηση του ρεύματος
Τροποποίηση του ανοίγματος της ραφής
(αποφεύγετε τις ορθές παρειές)
Προχωρείτε ταχύτερα
Τέλειος καθαρισμός της ραφής με βούρτσα ή με σφυρί
Έλλειψη διεισδύσεωςΜικρή ένταση ρεύματος
Κακή μέθοδος συγκόλλησης

Κακή προετοιμασία των τεμαχίων


Η ταχύτητα της προόδου κακή
Αύξηση της εντάσεως
Αλλαγή της μεθόδου συγκόλλησης (πχ, οριζόντια, ανεβατό)
Διόρθωση της γωνίας, της αποστάσεως και του ανοίγματος
μεταξύ των τεμαχίων
Αύξηση της ταχύτητας εκτός από περιπτώσεις
λεπτών ελασμάτων
Κακή όψη της ραφής:
α) πολύ κυρτή
β) πολύ εκτεταμένη
γ) Ακανόνιστη ραφή
δ) με εξογκώσεις
Ένταση του ρεύματος μικρή
Η ταλάντευση ανεπαρκής
Η ταχύτητα ακατάλληλη
Η ένταση μεγάλη
Τεμάχια υπέρθερμα
Ακατάλληλο το μήκος του τόξου
Το αντικείμενο υπέρθερμο
Ηλεκτρόδιο ακατάλληλο για την εργασία
Αύξηση της εντάσεως
Αύξηση της ταλάντευσης
Ελάττωση της ταχύτητας
Ελάττωση της έντασης
Ψύξη της ραφής μετά από κάθε στρώση
Αλλαγή του μήκους του τόξου
Ψύξη του αντικειμένου
Αλλαγή του τύπου του ηλεκτροδίου
ΣπινθηρισμόςΜεγάλη ένταση ρεύματος
Τόξο πολύ μακρό
Ηλεκτρόδιο υγρό
Ελάττωση του ρεύματος
Μείωση του μήκους του τόξου
Ξήρανση του ηλεκτροδίου
ΥποκοπήΗ ένταση υπερβολική
Θέση του ηλεκτροδίου κακή
Γρήγορη ταλάντευση
Το αντικείμενο υπέρθερμο
Ελάττωση του ρεύματος
Αλλαγή της κλίσεως του ηλεκτροδίου
Σταμάτημα σε κάθε ταλάντευση
Ψύξη του αντικειμένου
ΔιάτρησηΗ ένταση υπερβολική
Το αντικείμενο υπέρθερμο
Τόξο πολύ μακρό
Ταχύτητα της συγκόλλησης ακατάλληλη
Ελάττωση του ρεύματος
Ψύξη του αντικειμένου
Περιορισμός του μήκους του τόξου
Αλλαγή της ταχύτητας της συγκόλλησης
ΦυσαλίδεςΗ ένταση ακατάλληλη μάλλον δε χαμηλή

Η ταχύτητα μεγάλη
Το ηλεκτρόδιο ακατάλληλο
Εάν οι φυσαλίδες εντοπίζονται στο τέλος της ραφής
η ένταση είναι πολύ μεγάλη
Το αντικείμενο πολύ ψυχρό
Το ηλεκτρόδιο υγρό
Δοκιμή μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης ρεύματος
Ελάττωση της ταχύτητας
Αλλαγή του τύπου του ηλεκτροδίου
Ελάττωση της έντασης του ρεύματος

Ελαφρύ θέρμανση αντικειμένου
Ξήρανση του ηλεκτροδίου

Σημείωση: Οι εξωτερικές φυσαλίδες εξαφανίζονται συνήθως σε συγκολλήσεις περισσοτέρων στρώσεων

Ελαττώματα του μεταλλικού αποθέματος (ραφής)

ΛΑΘΗΑΙΤΙΑΔΙΟΡΘΩΣΗ
Πολύ μικρή επιμήκυνσηΕλαττώματα (φυσαλίδες-εγκλείσματα,
ρωγμές διογκώματα)
Θραύσεις
Το αντικείμενο πολύ ψυχρό
Το αντικείμενο υπέρθερμο

Βλέπε ελαττώματα ραφής

Βεβαιωθείτε ότι οι ρωγμές είναι στη ραφή και όχι στο αντικείμενο
Προθέρμανση του αντικειμένου
Η συγκόλληση να γίνει με συνθήκες ψυχρότερες

ΘραύσειςΟι συνθήκες συγκόλλησης πολύ θερμές

Η συγκόλληση με μια στρώση

Οι ραφές πολύ παχιές
Να ελαττωθεί η ένταση της συγκόλλησης και να κολληθεί σιγά
Η συγκόλληση σε περισσότερα και λεπτότερα στρώματα
Ταχύτερη πρόοδος
ΔιαβρώσειςΤα ηλεκτρόδια ακατάλληλα για το μέταλλο
Ο καθαρισμός των παρειών ανεπαρκής

Αλλαγή του τύπου των ηλεκτροδίων
Επιμελής καθαρισμός των ραφών σε κάθε στρώμα συγκόλλησης
Καλός καθαρισμός της επιφανείας προ της ραφής
Πολύ υψηλή αντίσταση ή σκληρότητα
Πολύ μικρή αντοχή
Χάλυβας ανθρακούχος ή κράμα ειδικό
Ηλεκτρόδιο πολύ λεπτό για το αντικείμενο
Σχήμα κενού ραφής
Η ένταση χαμηλή
Το αντικείμενο ψυχρό
Παρουσία σφαλμάτων (ρωγμές -εγκλείσματα,
κολλήματα, φυσαλίδες, σχήμα παρειών)
Επαναθέρμανση μετά τη συγκόλληση
Ηλεκτρόδιο παχύτερο
Να αποφεύγονται οι βαθιές παρειές
Αύξηση της έντασης
Προθέρμανση του αντικειμένου
Βλέπε ελαττώματα ραφής
Βεβαιωθείτε ότι η θραύση είναι στη ραφή
και όχι στο αντικείμενο Η συγκόλληση με ψυχρότερες συνθήκες
Θραύση κατά την κάμψηΕλαττωματική συνεκτικότητα
Κακή κατεργασία
Ελαττώματα χαλυβδοφύλλων (έχει φυλλίδια, έλλειψη συνοχής)
Βλέπε ελαττώματα ραφής
Να αφαιρεθούν τα κάθετα προς την κάμψη
Να εξετασθούν μακρογραφικά τα τεμάχια στην επιφάνεια θραύσεως
 
Copyright © Erlikon 2020 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform