Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Προϊόντα Συρματουργίας
Προϊόντα Συγκόλλησης
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / Προϊόντα Συρματουργίας
Προϊόντα Συρματουργίας
Κάντε κλικ στην ερώτηση για να δείτε την απάντηση
Τι είναι το «γαλβάνισμα»;
Γαλβάνισμα λέγεται η επικάλυψη των χαλύβδινων αντικειμένων με ψευδάργυρο, με σκοπό την προστασία τους από την οξείδωση.

Ο ψευδάργυρος που καλύπτει την επιφάνεια, την προστατεύει δρώντας σαν ένα φυσικό εμπόδιο για το οξυγόνο, ενώ ταυτόχρονα το γαλβανικό σύστημα σιδήρου - ψευδαργύρου που δημιουργείται είναι πολωμένο, με τον ψευδάργυρο να προσφέρει καθοδική προστασία συμπεριφερόμενος σαν θυσιαζόμενη άνοδος.
Από τι εξαρτάται η αντοχή του γαλβανίσματος έναντι της οξείδωσης;
Ένας παράγοντας που επηρεάζει την αντοχή του γαλβανίσματος έναντι της οξείδωσης είναι η ποσότητα του επικαθήμενου ψευδαργύρου στο αντικείμενο που έχει γαλβανισθεί και μετράται σε gr/m2 . Αυξημένη ποσότητα επικαθήμενου ψευδαργύρου αυξάνει την αντοχή γαλβανίσματος έναντι της οξείδωσης.

Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η ομοιόμορφη κατανομή του ψευδαργύρου στην επιφάνεια που γαλβανίζεται .

Ένας τρίτος είναι το περιβάλλον στο οποίο εγκαθίσταται το γαλβανισμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, το όξινο περιβάλλον μειώνει πολύ την αντοχή του.
Τι σημαίνει gr/m2 όταν αναφερόμαστε στο πάχος του γαλβανίσματος;
Η επικάλυψη του γαλβανίσματος (ψευδαργύρου) μετράται σε γραμμάρια ψευδαργύρου ανά τετραγωνικό μέτρο [g/m2].
Αυτό είναι ένα θεωρητικό μέγεθος που δείχνει πόσο θα ζύγιζε σε γραμμάρια η επικάλυψη του ψευδαργύρου εάν κάλυπτε 1m2 του υλικού.
Με αναγωγή στην πυκνότητα του ψευδαργύρου, κάθε μικρό (μ) πάχους επένδυσης αντιστοιχεί σε περίπου 7,2 g/m2
Κατά την παραγωγή των συγκολλητών πλεγμάτων, στα σημεία συγκόλλησης καταστρέφεται τοπικά το γαλβάνισμα;
Το γαλβάνισμα δεν καταστρέφεται τοπικά στα σημεία συγκόλλησης διότι γίνεται αυτογενής συγκόλληση στα σημεία αυτά και επομένως παραμένουν επικαλυμμένα με ψευδάργυρο και προστατευμένα από την διάβρωση.
Είμαι ιδιώτης. Εάν αγοράσω ρόλους συγκολλητού πλέγματος περίφραξης μπορώ εύκολα να τους τοποθετήσω μόνος μου;
Οι ρόλοι συγκολλητού πλέγματος μπορεί να τοποθετηθούν από τον καθένα που διαθέτει τον βασικό εξοπλισμό.
Για μια απλή περίφραξη απαιτούνται σιδηροπάσαλλοι (συνήθως γωνίες ή σωλήνες) πακτωμένοι στο έδαφος, γαλβανισμένο σύρμα για τα δεσίματα και φυσικά το απαραίτητο μήκος πλέγματος.
 
Copyright © Erlikon 2022 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform