Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβαλλοντική Πολιτική
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντική Πολιτική
Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄50 μέχρι σήμερα η ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ εφαρμόζει αυστηρή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος για όλες τις δραστηριότητές της.

Αυτή καθορίζεται από τη Διοίκηση σύμφωνα πάντα με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Σαν κύριο πυλώνα έχει τη συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού της.

Η Πολιτική της εταιρίας βασίζεται επίσης στον συνεχή και ανοικτό διάλογο σε θέματα περιβάλλοντος με όλους τους συνεργάτες, προμηθευτές, εργολάβους, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολο της.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρία έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες όπως:
  • εγκατάσταση νέας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων γαλβανιστηρίου

  • χρήση μορφών ενέργειας που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές ρύπων (χρήση Φυσικού Αερίου)

  • χρησιμοποίηση φίλτρων συλλογής σκόνης για προστασία του περιβάλλοντος εργασίας

  • διαχείριση των αστικών αποβλήτων με μονάδα βιολογικού καθαρισμού

  • ανακύκλωση scrap και υποπροϊόντων ψευδαργύρου και ορυκτελαίων

  • συμμετοχή στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών μέσω της εταιρίας Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ

  • τακτικές αναλύσεις αποβλήτων
 
Copyright © Erlikon 2022 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform