Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία
Ιστορική Αναδρομή
Επενδύσεις
Διαδικασία Παραγωγής
Προσωπικά Δεδομένα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / Επενδύσεις
Επενδύσεις
1998     

Εγκατάσταση νέας μηχανής παραγωγής συγκολλητών γαλβανισμένων πλεγμάτων περίφραξης
Δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής επιχαλκωμένων συρμάτων συγκόλλησης CO2

2001   

Λειτουργία νέας σύγχρονης μονάδας παραγωγής γαλβανισμένων συρμάτων δυναμικότητας 20 γραμμών παραγωγής

2002    

Εγκατάσταση 3 νέων συρματουργικών μηχανών και μιας νέας μηχανής παραγωγής συγκολλητού γαλβανισμένου πλέγματος περίφραξης

2003   

Εγκατάσταση μιας νέας μηχανής παραγωγής συγκολλητού πλέγματος περίφραξης σε ρόλους μικρών διαμέτρων σύρματος
Σημαντική κτιριακή επέκταση των εγκαταστάσεων

2004   

Επέκταση του νέου γαλβανιστηρίου από 20 γραμμές παραγωγής σε 40 γραμμές, (διπλασιασμός παραγωγικής δυναμικότητας του γαλβανιστηρίου)

2006   

Επένδυση διπλασιασμού της παραγωγικής δυναμικότητας των συρμάτων συγκόλλησης CO2 με την προσθήκη 2 νέων γραμμών παραγωγής (συρματουργικές και τυλικτικά σύρματος)

2006   

Μετατροπή των εγκαταστάσεων του γαλβανιστηρίου για τη χρήση του Φυσικού Αερίου ως καύσιμης ύλης και (από το Μάρτιο του 2007) έναρξη τροφοδότησης του Φυσικού Αερίου από τη ΔΕΠΑ

2007   

Λειτουργία νέας επένδυσης βελτίωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του γαλβανιστηρίου με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης του ψευδαργύρου

 
Copyright © Erlikon 2022 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform