Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία
Ιστορική Αναδρομή
Επενδύσεις
Διαδικασία Παραγωγής
Προσωπικά Δεδομένα
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / Ιστορική Αναδρομή
Ιστορική Αναδρομή
Η ιστορική εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς και τα γεγονότα που έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση της σημερινής της εικόνας είναι τα ακόλουθα:

1974     

Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΠΛΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων ΑΕ» στον Παντελεήμονα Κιλκίς και με αντικείμενο την παραγωγή και πώληση μαύρων (αγαλβάνιστων) συρμάτων & δομικών πλεγμάτων

1981

Δημιουργία μονάδας παραγωγής γαλβανισμένων συρμάτων με την εγκατάσταση γαλβανιστηρίου 24 γραμμών παραγωγής

1991

Συγχώνευση με την εταιρία «ΕΡΛΙΚΟΝ Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων ΑΕ» εδρεύουσα στην Αθήνα και δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή & πώληση Ηλεκτροδίων Συγκόλλησης από το 1974 με ταυτόχρονη αλλαγή της επωνυμίας από ΔΟΠΛΕ ΑΕ σε ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΕ

1994

Μεταφορά της μονάδας παραγωγής Δομικών Πλεγμάτων από το εργοστάσιο Κιλκίς στην Εταιρία ΔΕΠΑΛ ΑΕ του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, στη Θεσσαλονίκη

1994

Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δημόσια εγγραφή

1995

Μεταφορά της παραγωγικής μονάδας των ηλεκτροδίων από την Μάνδρα Αττικής στο εργοστάσιο της Εταιρίας στο Κιλκίς, με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό της και μηχανολογική επέκταση αύξησης της δυναμικότητας της

1996

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του εργοστασίου ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ - Κιλκίς, πιστοποιείται κατά ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008)

1997

Συγχώνευση με απορρόφηση με τη μητρική Εταιρία ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ και μετονομασία της σε ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου ΑΕ

2001

Απόσχιση του κλάδου παραγωγής συρμάτων & ηλεκτροδίων (Υποκατάστημα Κιλκίς) από τη ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ και εισφορά του στη νέα εταιρία «ΕΡΛΙΚΟΝ Επεξεργασία Συρμάτων ΑΒΕ» στην οποία η ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ κατέχει το 98,90%

2002

Απορρόφηση της Εμπορικής Εταιρίας ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΕ από την ΕΡΛΙΚΟΝ Επεξεργασία Συρμάτων ΑΒΕ, μορφή με την οποία λειτουργεί η Εταιρία μέχρι σήμερα.

2006Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας του εργοστασίου ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ - Κιλκίς, πιστοποιείται κατά OHSAS 18001:2007 

 
Copyright © Erlikon 2022 /Privacy Policy GR/EN Created by Realize S.A. with Viva Services Platform