Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Downloads  |  Νομική Σημείωση  |  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία
Ιστορική Αναδρομή
Επενδύσεις
Διαδικασία Παραγωγής
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αναζήτηση

Μέλος του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / Η εταιρία
Η Εταιρία

Η ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ ανήκει στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ και ιδρύθηκε στο Κιλκίς το 1978 λειτουργώντας ως συρματουργία. Παρήγαγε σύρματα διαφόρων διαμέτρων και ποιοτήτων (σύρματα μαύρα σκληρά και ανοπτημένα) καθώς και δομικά πλέγματα οικοδομών, διαθέτοντας 4 συρματουργικές μηχανές και 2 συγκολλητικές μηχανές πλέγματος.

Το 1981 έγινε κτιριακή και μηχανολογική επέκταση με τη δημιουργία τμήματος παραγωγής γαλβανισμένων συρμάτων. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε πλήρης γραμμή παραγωγής γαλβανισμένων συρμάτων μαζί με σύγχρονη μονάδα εξουδετέρωσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και 4 νέες συρματουργικές μηχανές για την τροφοδοσία του γαλβανιστηρίου και την αύξηση των παραγόμενων ποικιλιών συρμάτων.

Το Εργοστάσιο της ΕΡΛΙΚΟΝ Επεξεργασία Συρμάτων ΑΒΕ στο Κιλκίς είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτροδίων συγκολλήσεων στην Ελλάδα, ελέγχοντας περίπου το 70% της εγχώριας αγοράς και αποβλέπει στην επέκτασή του και στις αγορές των Βαλκανίων και της Μ. Ανατολής, ενώ παράλληλα παράγει πλήρη γκάμα συρμάτων και συρμάτινων πλεγμάτων κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της Ελληνικής αγοράς.

Συνολικά το εργοστάσιο του Κιλκίς έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 80.000 τόνους προϊόντων συρματουργίας και 12.000 τόνους προϊόντων συγκόλλησης. Η εταιρία ΕΡΛΙΚΟΝ ΑΒΕ απασχολεί συνολικά 150 άτομα.

Τα προϊόντα που παράγονται στο Εργοστάσιο Κιλκίς είναι:Τομέας Προϊόντων Συρματουργίας 

 

Τομέας Προϊόντων Συγκόλλησης
 

  
Copyright © Erlikon 2017 Created by Realize S.A. with Viva Services Platform